Aktualizace opatření MŠMT k 27.2.2021

Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. provoz školských zařízení.
 
Omezuje se:
  • provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole
  • zakazuje se osobní přítomnost dětí v mateřské škole
  • provoz středisek volného času, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků astudentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání
  • provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání
 
Ošetřovné:
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.