MŠ ČLOVÍČEK HOSTIVAŘ

Slider

NOVINKY Z NAŠÍ ŠKOLKY

PROČ MY?

 • Bohatá náplň činností
 • Dny plné sportovních činností (na výběr z několika kroužků)
 • Pravidelný, zdravý pohyb jako základní návyk každého dítěte
 • Možnost 1x týdně tenis, plavání a moderní gymnastika
 • Zapojení do Mensa NTC Learning projektu pro nadanou a talentovanou mládež
 • Spolupráce s Lidovou školou umění – výtvarné a grafické kurzy, výuka hry na hudební nástroj – flétna
 • Spolupráce se sportovními kluby
 • Sportovní soutěže a akce
 • Individuální přístup se sníženým počtem dětí ve skupině
 • Denně čerstvé pečivo z pekárny
 • Příjemné, bezpečné prostředí se zkušenými pedagogy a lektorkami

CENÍK NAŠICH SLUŽEB

STANDARD

Je balíček pro rodiče, kteří si sami chtejí vybrat, jak často bude jejich dítě školku navštěvovat. A to od jednoho dopoledne v měsíci za 649,-Kč včetně stravy až po celodenní docházku od 7:30 do 16 hodin denně na celý měsíc za 9.752,-Kč včetně stravy. Po 16. hodině plynule navazují kroužky pro děti od 2 let, které je možné si ke školnému připlatit.

ALL INCLUSIVE

Zahrnuje kompletní celodenní docházku včetně obědů, všechny kroužky pořádané školkou 7-17hod., kurzy plavání, divadla, výlety (z vyjímkou dopravy a ubytování) a navíc jako bonus může dítě navštěvovat školku již od 7 hodin ráno. Dítě tak může trávit ve školce každý den od 7 do 17 hodin a zákazník již neplatí nic navíc. Při této variantě se peníze za nevyužité služby nevrací ani nepřevádí.

7 775 Kč / měsíc
36 375 Kč / 5 měsíců

PROGRAM OZP

Je určen pro pojištěnce Oborové zdravotní pojišťovny a nabízí denní docházku dítěte od 7 do 16 hodin včetně stravy. Přihlášení k OZP za vás zařídíme. Přečtěte si pozorně podmínky, za jakých lze program OZP využít. Po 16. hodině plynule navazují kroužky pro děti od 2 let, které je možné si ke školnému připlatit.

5 575 Kč / pojištěni oba rodiče u OZP
6 175 Kč / pojištěn 1 rodič u OZP

Zvýhodnění

 • Sourozenec s nižší cenou za docházku má nárok na 10% slevu. Neplatí pro tarif OZP.
 • Pojištěnec OZP má nárok na 5% slevu, pokud je současně pojištěný i jeden z rodičů a na 7% slevu, pokud jsou současně pojištěni oba rodiče. Neplatí pro tarif OZP.

SOUBORY KE STAŽENÍ

Žádost o přijetí do MŠ

Evidenční list

Smlouva o poskytování vzdělání za úplatu

Přihláška na plavání

Prohlášení o bezinfekčnosti

Přihláška ke stravování

HOLKY Z NAŠÍ ŠKOLKY

Bc. Tereza Dolejšková

Učitelka třídy Úžasňáků

Trenérka atletické skupiny Sporťáci 

UJAK, obor: Sociální a mediální studia
UJEP, obor: Učitelství pro mateřské školy,
specializace: Speciální pedagogika 

TAP – trenér atletické přípravky, Atletika hrou s padákem, Dyslalie – metodiky reedukace hlásek 

tereza.dolejskova@sportovniskoly.cz

Gabriela Tučková

Učitelka třídy Úžasňáků

Trenérka atletické skupiny Klokánci 

středoškolské vzdělání
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Předškolní a mimoškolní výchova a vzdělávání​ 

TAP – trenér atletické přípravky, Atletika hrou s padákem, Zdravotník zotavovacích akcí, Mensa NTC I., Jóga pro děti před.mladš.sk.v., Kurz kineziotapingu​ 

gabriela.tuckova@sportovniskoly.cz

Bc. Naděžda Krejzová

Učitelka třídy Broučků

Trenérka atletické skupiny Tygříci 

vysokoškolské vzdělání
Univerzita J. E. Purkyně, Učitelství pro mateřské školy, specializace řízení MŠ​ 

TAP – trenér atletické přípravky, Základy výživy pro pedagogy I., II., Zdravotník zotavovacích akcí, Mensa NTC I., Jóga pro děti, Hlasová příprava pro učitele, Kurz první pomoci 

nadezda.krejzova@sportovniskoly.cz

Eva Jarošová

Učitelka třídy Broučků

Trenérka atletické skupiny Kamzíci 

středoškolské vzdělání
Předškolní a mimoškolní pedagogika 

TAP – trenér atletické přípravky, Netradiční sportovní aktivity, Voda nad zlato – seminář globálního rozvojového vzdělání, Základy výživy pro pedagogy I., II. 

eva.jarosova@sportovniskoly.cz

Mgr. Petra Rybáčková

Ředitelka ZŠ a MŠ

Trenérka atletiky Človíček 

vysokoškolské vzdělání
Pedagogická fakulta UK, Speciální pedagogika – Český jazyk 

TAP – trenér atletické přípravky, Atletika hrou s padákem, Evaluace v MŠ, Čtenářská gramotnost v MŠ, První pomoc – zásady a novinky v poskytování první pomoci 

petra.rybackova@sportovniskoly.cz

Hanka Šůsová

Kuchyň – hospodářka 

středoškolské vzdělání 

TAP – trenér atletické přípravky,
HACCP,
Základy výživy pro pedagogy 

777 703 743

Přehled docházky
uvidíte po přihlášení

JÍDELNÍČEK

GRANTY

logolink-OP-PPR

Podpora inkluze na Sportovní základní škole a mateřské škole Človíček

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000651
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.

eu_msmt

Šablony pro ZŠ a MŠ Človíček

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001466 je spolufinancován Evropskou unií. Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.
Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání