MŠ ČLOVÍČEK HOSTIVAŘ

Slider

NOVINKY Z NAŠÍ ŠKOLKY

PROČ MY?

 • Bohatá náplň činností
 • Dny plné sportovních činností (na výběr z několika kroužků)
 • Pravidelný, zdravý pohyb jako základní návyk každého dítěte
 • Možnost bruslení, lyžování, plavání
 • Zapojení do Mensa NTC Learning projektu pro nadanou a talentovanou mládež
 • Spolupráce s Lidovou školou umění – výtvarné a grafické kurzy, výuka hry na hudební nástroj – flétna
 • Spolupráce se sportovními kluby
 • Sportovní soutěže a akce
 • Individuální přístup
 • Denně čerstvé pečivo z pekárny
 • Příjemné, bezpečné prostředí se zkušenými pedagogy a lektorkami

CENÍK NAŠICH SLUŽEB

STANDARD

Je balíček pro rodiče, kteří si sami chtejí vybrat, jak často bude jejich dítě školku navštěvovat. A to od jednoho dopoledne v měsíci za 649,-Kč včetně stravy až po celodenní docházku od 7:30 do 16 hodin denně na celý měsíc za 9.752,-Kč včetně stravy. Po 16. hodině plynule navazují kroužky pro děti od 2 let, které je možné si ke školnému připlatit.

ALL INCLUSIVE

Zahrnuje kompletní celodenní docházku včetně obědů, všechny kroužky pořádané školkou 7-17hod., kurzy plavání, divadla, výlety (z vyjímkou dopravy a ubytování) a navíc jako bonus může dítě navštěvovat školku již od 7 hodin ráno. Dítě tak může trávit ve školce každý den od 7 do 17 hodin a zákazník již neplatí nic navíc. Při této variantě se peníze za nevyužité služby nevrací ani nepřevádí.

7 775 Kč / měsíc
36 375 Kč / 5 měsíců

PROGRAM OZP

Je určen pro pojištěnce Oborové zdravotní pojišťovny a nabízí denní docházku dítěte od 7 do 16 hodin včetně stravy. Přihlášení k OZP za vás zařídíme. Přečtěte si pozorně podmínky, za jakých lze program OZP využít. Po 16. hodině plynule navazují kroužky pro děti od 2 let, které je možné si ke školnému připlatit.

5 575 Kč / pojištěni oba rodiče u OZP
6 175 Kč / pojištěn 1 rodič u OZP

Zvýhodnění

 • Sourozenec s nižší cenou za docházku má nárok na 10% slevu. Sleva platí pro tarify STANDARD a ALL INCLUSIVE, neplatí pro tarif OZP.
 • Pojištěnec OZP má nárok na 5% slevu, pokud je současně pojištěný i jeden z rodičů a na 7% slevu, pokud jsou současně pojištěni oba rodiče. Sleva platí pro tarify STANDARD a ALL INCLUSIVE, neplatí pro tarif OZP.

SOUBORY KE STAŽENÍ

Žádost o přijetí do MŠ

Evidenční list

Smlouva o poskytování vzdělání za úplatu

Přihláška na plavání

Prohlášení o bezinfekčnosti

Přihláška ke stravování

HOLKY Z NAŠÍ ŠKOLKY

Bc. Tereza Dolejšková

Učitelka třídy Úžasňáků

Trenérka atletické skupiny Sporťáci

UJAK, obor: Sociální a mediální studia UJEP, obor: Učitelství pro mateřské školy, specializace: Speciální pedagogika

TAP – trenér atletické přípravky, Atletika hrou s padákem, Dyslalie – metodiky reedukace hlásek

tereza.dolejskova@sportovniskoly.cz

Gabriela Tučková

Učitelka třídy Úžasňáků

Trenérka atletické skupiny Klokánci 

středoškolské vzdělání
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Předškolní a mimoškolní výchova a vzdělávání​ 

TAP – trenér atletické přípravky, Atletika hrou s padákem, Zdravotník zotavovacích akcí, Mensa NTC I., Jóga pro děti před.mladš.sk.v., Kurz kineziotapingu​ 

gabriela.tuckova@sportovniskoly.cz

Bc. Anna Veihandová

Učitelka třídy Broučků

 

 

vysokoškolské vzdělání
Univerzita Karlova, Učitelství pro mateřské školy, specializace Tělesná výchova 

Záchrana tonoucího a resuscitace,
Individualizace ve vzdělávání,
Netradiční výtvarné techniky,
Infekční a parazitární onemocnění u předškolních dětí 

anna.veihandova@sportovniskoly.cz

Radka Hambergerová

Učitelka třídy Broučků

gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, 1 rok na gymnázium Comenius v Deggendorfu, 3. Ročník Fakulty tělesné výchovy a sportu – obor: Tělovýchova a sport 

bruslařský výcvik, lyžařský výcvik, vodácký výcvik, trenérka atletiky, gymnastiky a sportovních her,  C Kvalifikace trenéra atletiky

radka.hambergerova@sportovniskoly.cz

Kelsey Roman

English Teacher


vysokoškolské – titul BA (ekvivalent k Bc.) 

CELTA, Completion of Teaching Certification Course for the Florida Board of Education


 

 

Něco o mně:
I was born in New York City and attended university in Florida. Since I was young I’ve been passionate about learning and as an adult my curiosity has led me to travel to and live in a variety of interesting places. I especially enjoy immersing myself in new cultures and languages. I come from a family of English teachers, and have tried to inspire the same passion for learning when I work that my family inspired in me. My teaching methods center around bringing out the innate curiosity in children and helping them explore the world around them using English. I started teaching in Hanoi and spent a year there before moving to the Czech Republic. After my first year here, I can safely say I love life in this country and plan to stay for many more. In my free time I am usually studying history, reading fiction, working on my Czech language skills, and exercising.

Moje motto:
“What wisdom can you find that is greater than kindness?” —Jean-Jacques Rousseau.

Mgr. Petra Rybáčková

Ředitelka ZŠ a MŠ

Trenérka atletiky Človíček 

vysokoškolské vzdělání
Pedagogická fakulta UK, Speciální pedagogika – Český jazyk 

TAP – trenér atletické přípravky, Atletika hrou s padákem, Evaluace v MŠ, Čtenářská gramotnost v MŠ, První pomoc – zásady a novinky v poskytování první pomoci 

petra.rybackova@sportovniskoly.cz

Hanka Šůsová

Kuchyň – hospodářka 

středoškolské vzdělání 

TAP – trenér atletické přípravky,
HACCP,
Základy výživy pro pedagogy 

777 703 743

Přehled docházky
uvidíte po přihlášení

JÍDELNÍČEK

Sportovní základní škola a mateřská škola Človíček je vybavena vlastní moderní kuchyní splňující všechny hygienické normy.

Jelikož zdravé a kvalitní vaření pro děti v sobě zahrnuje zejména výběr vhodných surovin, vybíráme pouze čerstvé suroviny. Vaříme bez zbytečných příměsí a polotovarů.

Při vaření nepoužíváme žádné suché směsi, žádný drobivý polotovar bez vajíček a mléka s přídavkem kurkuminu. Polévky jsou vždy z masového či zeleninového vývaru bez přídavku kuchyňských polotovarů jako např. instantních bujónů plných glutamátů či populárních tekutých bujonů ve vaničkách.

Přehled alergenů

Nabízíme možnost objednání obědů jak pro naše žáky a jejich rodiče formulářem zde, tak pro externí strávníky formulářem zde.

Cena dospělé porce je 90 Kč, cena jednorázového nádobí 10 Kč.

GRANTY

logolink-OP-PPR

Podpora inkluze na Sportovní základní škole a mateřské škole Človíček

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000651
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.

eu_msmt

Šablony pro ZŠ a MŠ Človíček

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001466 je spolufinancován Evropskou unií. Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.
Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání