Kroužky

Nabídka kroužků pro druhé pololetí 2023/2024 :

Všechny kroužky jsou fixní (dítě se účastní pravidelně celé pololetí).

Přihlášku vyplňují všechny tarify!!!

Přihlášky můžete vyplňovat zde.

Platby kroužků poukazujte na tento účet č.ú.: 2200150563/2010

Sylaby Kroužky 2023/ 24

Veselá věda MŠ

Kroužek zaměřený na rozvinutí zvědavosti a hry. Nauka zahrnuje nekonvenční experimenty, které pomáhají vysvětlit složitá vědecká témata jako astronomie, fyziologie, mechaniku aj. hravou formou.

Mezi zahrnuté experimenty a projekty patří týmové sestavení funkčního autíčka, demonstrace solárního oběhu přičemž si děti odnesou vlastní planetu, experiment s nabarvenou teplou a studenou vodou, stavba sopky z kuchyňských surovin aj.

Programování MŠ – Šáda

Děti se prostřednictvím zábavných her naučí skutečné základy počítačové logiky a pracování s počítačem. Kroužek procvičí jejich logické myšlení a představivost – to vše zábavnou a hravou formou.

Atletika MŠ – Bára 

V atletice se seznámíme s technikami běhu. Zaměříme se na hod a skok snožmo, které využijeme ve sportovních olympiádách. Techniku běhu nacvičíme atletickou a zvířátkovou abecedou. Zlepšíme koordinaci těla a správné využití síly při různých disciplínách.

Jóga MŠ – Bára

V józe se naučíte pracovat s dechem. Seznámíme se s jednotlivými jógovými pozicemi (asánami), které nás povedou po celou dobu. Naučíme se zklidnit své tělo a rozvíjet fantazii. Zlepšíme koordinaci těla a jeho správné držení.

Eliška MŠ Atletika

Cílem atletické přípravky nejmenších je budovat všestrannost a motivaci k pohybu. 

Kroužek obsahuje různá atletická cvičení, prvky gymnastického cvičení a pohybové hry. 

Hlavním cílem je rozvoj osobnosti a rozvoj pohybových dovedností.

Malý záchranář – Šiková

 V rámci kroužku se děti zábavnou formou za pomoci her a modelových situací seznámí s lidským tělem, naučí se jak se zachovat v případě úrazu, osvojí si základy první pomoci a obvazové techniky.

Míčovky 

Kroužek určený k nauce o míčových hrách a technikách jímž se s míči hraje. Děti se naučí, jak se správně cvičí, týmovou práci, hody, kopy s míčem a pravidla jednotlivých míčových her.

Výtvarný – Měkotová

Tvořit nejen s papírem a tužkou, ale i zajímavějšími výtvarnými pomůckami, přírodninami či předměty, které na první pohled s uměním vůbec nesouvisí. Budeme rozvíjet jemnou motoriku, představivost a radovat se z procesu tvorby i vytvořených dílek.

Kája – Pohybově-hudební kroužek pro děti

Kroužek je založen na spoustě pohybových říkanek, her, písniček a tanců. Děti zde zažijí spoustu legrace, naučí se nové říkanky, hudební základy, písničky, zazpívají si s hudebním doprovodem, zahrají si na různé hudební nástroje a rozvíjí hrubou i jemnou motoriku díky různým cvičením. Podporujeme kladný vztah k hudbě, učíme se hudbu poslouchat a poznávat její různé podoby, hudbu vnímáme celým tělem.

Viky – Angličtina

V kroužku hravé angličtiny se zaměříme především na seznámení dětí se základními slovíčky a frázemi a to za pomoci písniček, různých her a demonstračních obrázků. Zaměříme se na individuální potřeby jednotlivců. Cílem tohoto kroužku je seznámení s cizím jazykem, abychom se dokázali dorozumět i v zahraničí. 

Games in English – Angela

English Lessons in MS (Orange and Green) involve singing, reading, and occasional writing activities according to the given theme. Both classes have the same theme but they vary in difficulty based on their level. There will be constant repetition in order to improve recollection. More games are intended and stressed in order to make learning English more enjoyable for the young learners.

Tanečný – Brežinová Sofia

Krúžok sa zameriava na aktívny pohyb celého tela. Rozvíja pohybovú pamäť, priestorovú orientáciu ako aj koordináciu. Deti tancujú na pesničky rôznych žánrov, učia sa základné kroky rôznych štýlov tanca. Krúžok je vhodný pre dievčatá ako aj pre chlapcov.