Kroužky

Nabídka kroužků pro první pololetí 2022/2023:

Všechny kroužky jsou fixní (dítě se účastní pravidelně celé pololetí).

Přihlášku vyplňují všechny tarify!!!

Přihlášky pro zelenou třídu můžete vyplňovat zde pro oranžovou zde.

Platby kroužků poukazujte na tento účet č.ú.: 2200150563/2010