Kroužky

Nabídka kroužků pro druhé pololetí 2021/2022:

Všechny kroužky jsou fixní (dítě se účastní pravidelně celé pololetí).

Přihlášku vyplňují všechny tarify!!!

Přihlášky pro zelenou třídu můžete vyplňovat zde pro oranžovou zde.

Platby kroužků poukazujte na tento účet č.ú.: 2200150563/2010