Zápis do MŠ

Co potřebuji k zápisu do MŠ?

Pro zápis je nutné doložit následující (dokumenty jsou součástí přílohy):

  • Žádost o přijetí dítěte do MŠ – vyplňuje zákonný zástupce;
  • Evidenční list dítěte – vyplňuje zákonný zástupce + lékař
    • zde je nutné potvrzení a doložení řádného očkování dítěte od lékaře;
  • Rodný list dítěte – je možné zaslat na zmíněný e-mail viz výše;
  • Kartičku pojišťovny – též je možné zaslat na zmíněný e-mail viz výše;
  • Přidělení registračního čísla.

Dokumentaci můžete doručit následujícími způsoby:

a) Osobním podáním v ředitelně školy, bez přítomnosti dítěte a pouze s jedním zákonným zástupcem dítěte. Prosíme zde o předběžné kontaktování a domluvení termínu s pí ředitelkou přes e-mail petra.rybackova@sportovniskoly.cz nebo telefon 776 882 803.

b) Vyplněné dokumenty je možné vhodit do poštovní schránky umístěné před budovou školy.

c) Do datové schránky školy – ID schránky: e2ptijb

d) E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na e-mail: petra.rybackova@sportovniskoly.cz. Bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby Žádost o přijetí zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

e) Poštou na adresu:  Sportovní ZŠ a MŠ Človíček, Kunická 1568/2, Praha 10, 102 00

 

Na základě přijetí Vaší žádosti a dokumentů Vás budeme kontaktovat s přidělením registračního čísla, na základě něhož se dozvíte výsledky zápisu.

Prosím, neposílejte dokumenty pouze oskenované či ofocené v e-mailu bez elektronického podpisu. V těchto případech nebude možné k žádostem a dokumentům přihlížet.

  • Doložení očkování

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro indikaci.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání, tj. dítě, které k 31.8.2021 dosáhne 5 let věku.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemiologických opatření. Potvrzení je součástí Evidenčního listu.

 

  •  Zápisový poplatek

Jako potvrzení zájmu nastoupit do Sportovní MŠ Človíček bereme zaplacení poplatku 2.000,- Kč na č.účtu 2200150563/2010 . Dětem nepřijatým z kapacitních důvodů bude polplatek vrácen v plné výši. V případě nenastoupení poplatek propadá.

Při nezaplacení poplatku bude přijat následující uchazeč.

 
 

 

Prosíme všechny další zájemce o docházku do MŠ, aby vyplnili online přihlášku. Ozveme se v případě volné kapacity.