Omluvy

Omluvy

  • Předškoláci

 V případě, že je dítě nemocné a nepřijde do MŠ, prosíme, tuto informaci zasílejte na email, který byl pro tuto skutečnost zřízen, tj. omluvenka@sportovniskoly.cz a to nejpozději do 8:00 hodin toho dne. V případě, že chcete uvolnit své dítě na déle než 3 dny (např. dovolená), je nutné vyplnit žádost o uvolnění dítěte donést tuto žádost buď učitelkám nebo přímo ředitelce MŠ.

  • Ostatní

Nemocné děti se odhlašují formou sms na školkový mobil: oranžová třída tel: 778 060 564, zelená třída tel: 776 071 333