OZP

 

Podmínky programu OZP

  • Program je určen pro děti od 2 let pojištěných společně alespoň s jedním z rodičů u Oborové zdravotní pojišťovny (OZP).
  • Dítě využívá celodenní docházku do mateřské školy (rodiče již na něj nepobírají rodičovský příspěvek).
  • Cena programu se řídí aktuálním ceníkem Sportovní základní školy a mateřské školy Človíček s.r.o. a je konečná, na tento program již nelze použít slevy pro pojištěnce OZP, sourozenecké slevy ani případné další slevy.
  • Program lze využít pouze v období září – červen, cena zahrnuje školkovné od 7:00 do 16:00 a stravné na celý kalendářní měsíc s vyjímkou mimořádných aktivit, jako je plavání, lyžování, divadla, výlety a podobně.
  • Celá částka je splatná do 5. dne daného kalendářního měsíce, v případě, že nedojde k jejímu uhrazení bude školkovné počítáno podle programu STANDARD.
  • Po 16:00 může dítě za poplatek navštěvovat volnočasové aktivity z nabídky Sportovní základní školy a mateřské školy Človíček s.r.o.. V přídadě, že dítě nebude navštěvovat volnočasové aktivity a zákonný zástupce dítě nevyzvedne do 16:00 hodin, bude účtován poplatek 150,-Kč za každou započatou hodinu.
  • V případě absence se školkovné nevrací ani nepřevádí do dalšího měsíce.
  • Sportovní základní škola a mateřská škola Človíček s.r.o si vyhrazuje právo upravit ceny podle aktuální situace.